Отдел по работе с юридическими лицами: тел. (814-2) 33-26-06, 33-26-07; факс 33-26-26

electra@ek.karelia.ru